Obsah

Príhraničné areály

Prihraničné športovo-kultúrne areály

Mesto Brezová pod Bradlom spolu s partnerskými obcami Kočovce a Nová Lhota a občianskym združením „Aktívne Horňácko“ podalo dňa 29. 05. 2008 žiadosť o finančný príspevok rámci „Operačný program cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013“. Žiadosť bola schválená a zmluva o poskytnutí finančného  príspevku  podpísaná dňa 22. 09. 2009

Stručný obsah: Hlavným cieľom projektu "Prihraničné športovo-kultúrne areály" je vybudovanie infraštruktúry pre organizovanie športových, spoločenských, kultúrnych a iných akcií. Realizáciou projektu budú v partnerských obciach vybudované chýbajúce priestory pre vzájomné stretnutia  prihraničných obcí počas športových, kultúrnych a iných spoločenských akciách. Výsledkom bude vytvorenie nových väzieb a spolupráce na oboch stranách hranice, podpora tradícií, zavádzanie inovatívnych aktivít.

Špecifickým cieľom projektu je usporiadanie  spoločných športových, kultúrnych a spoločenských akcií v novovybudovaných  prihraničných športovo- kultúrnych areáloch. Jedná sa prevažne o inovatívne akcie, ktoré sa budú striedavo konať v partnerských obciach v rokoch 2009-2011. Akcie sú navrhnuté s ohľadom na miestne rozvojové stratégie, na zvyky a tradície jednotlivých regiónov rovnako ako na zavádzanie nových spoločných akcií s prihraničným dopadom.

 

Realizácia projektu: 01. 09. 2008 – 31. 07. 1011

Celkové oprávnené náklady: 497 272 eur, z toho HCP/Brezová pod Bradlom/ 153 426 eur

Spoluúčasť mesta: 5 %

Stav k 1. 3. 2011: projekt v realizácií

 

Ukážka riešenia vnútrobloku sídliska Dolné lúky