Obsah

Senior linka

Fórum pre pomoc straším – národná sieť prevádzkuje SENIOR LINKU, ktorá ponúka pomoc všetkým starším občanom v krízových situáciách na bezplatnom telefónnom čísle 0800 172 500.