Obsah

18.01.2018

POzvánka

Pozvánka na Fašiangy spojené s ochutnávkou zabíjačkových špecialít

Mesto Brezová pod Bradlom, Dobrovoľný hasičský zbor a Technické služby mesta Brezová pod Bradlom vás pozývajú na Fašiangy spojené s ochutnávkou zabíjačkových špecialít.

Detail

12.01.2018

Oznam

Daň z nehnuteľnosti

Oznam pre daňovníkov, ktorým v roku 2017 pribudol v meste Brezová pod Bradlom byt, nebytový priestor, dom alebo pozemok a upozornenie pre daňovníkov, ktorí ešte nemajú zaplatenú daň z nehnuteľností alebo ostatné miestne dane.

Detail

10.01.2018

Oznam

Dodatočné prijímacie skúšky ZUŠ Brezová pod Bradlom

Dodatočné prijímacie skúšky ZUŠ Brezová pod Bradlom do školského roku 2017/ 2018 sa konajú v dňoch 18. a 25. januára 2018.

Detail

10.01.2018

Voľné pracovné miesta

Výberové konanie

Mesto Brezová pod Bradlom vyhlasuje výberové konanie na miesta: - referent útvaru výstavby, životného prostredia a komunálnych činností, - referent útvaru prednostky.

Detail

10.01.2018

Ponuka práce

Ponuka práce

Bratislavská spoločnosť informuje občanov o voľných pracovných miestach s výkonom práce v Bratislave, časť Petržalka. Firma zabezpečí úhradu na cestovanie alebo zabezpečí ubytovanie v Bratislave.

Detail

09.01.2018

Oznam

Oznam

Z prevádzkových dôvodov bude do 21. januára 2018 Pamätná izba Dušana S. Jurkoviča zatvorená.

Detail

08.01.2018

Nábor DHZ

Nábor nových členov

Dobrovoľný hasičský zbor mesta Brezová pod Bradlom hľadá nových členov.

Detail

18.12.2017

Oznam o zmene cestovného poriadku

Pridané dve výstupné zastávky na autobusovej linke do Bratislavy

Na základe požiadaviek občanov pridané dve zastávky, na ktorých je umožnený výstup.

Detail

11.12.2017

CVČ

Rekonštrukcia objektu Centra voľného času zrealizovaná

Mesto Brezová pod Bradlom získalo v tomto roku nenávratný finančný príspevok z operačného programu Kvalita životného prostredia.

Detail

06.12.2017

Kúpele Trenčianske Teplice

Obyvatelia Brezovej môžu opäť využiť mimoriadne zvýhodnené vstupné v Kúpeľoch Trenčianske Teplice

Kúpele Trenčianske Teplice prostredníctvom projektu „Kúpele v regióne“ opäť priblížia svoje služby širokej verejnosti.

Detail

18.09.2017

eGovernment

Elektronické služby - eGovernment

Cieľom elektronizácie služieb je zlepšiť dostupnosť poskytovaných úradných úkonov, zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb voči cieľovým skupinám a zlepšiť procesy pri poskytovaní služieb.

Detail

14.06.2017

foto

Rekonštrukcia objektu Centra voľného času

Mesto Brezová pod Bradlom podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP) z operačného programu Kvalita životného prostredia (OPKŽP).

Detail

01.01.2018 - 31.12.2018

Plán akcií 2018

Plán kultúrno-spoločenských a športových podujatí na rok 2018

Plán kultúrno-spoločenských a športových podujatí na rok 2018: Mesto Brezová pod Bradlom si vyhradzuje právo na zmenu programu. Bližšie informácie o jednotlivých akciách bude Mesto Brezová pod Bradlom zverejňovať včas pred ich konaním na vývesných tabuliach, na webovej stránke a v mestskom rozhlase.

Detail