Obsah

20.02.2018

pozvánka

Pozvánka na výbornú lyžovačku na Bradle

Lyžiarsky klub Brezová pozýva priaznivcov lyžovania na lyžovanie: denne od 16.00 do 19.00 hod. v sobotu a nedeľu od 10.15 do 19.00 hod.

Detail

19.02.2018

znak

Pozvánka na zasadnutie MsZ 26.2.2018

Primátorka mesta Brezová pod Bradlom v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva Brezová pod Bradlom 26. februára 2018 (pondelok) o 13. 00 hod. vo veľkej zasadačke MsÚ v Brezovej pod Bradlom, na ktoré Vás týmto pozýva.

Detail

14.02.2018

Priehrada

Vodná stavba Brezová pod Bradlom sa pripravuje na rekonštrukciu

Ministerstvo životného prostredia SR v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia schválilo dňa 26. januára 2018 Žiadosť o nenávratný finančný príspevok Vodná stavba Brezová pod Bradlom - rekonštrukcia.

Detail

13.02.2018

Ponuka

Voľné pracovné miesto

Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby Adonis, n.o. prijme do pracovného pomeru kuchára/ kuchárku.

Detail

06.02.2018

Inzercia

Voľné pracovné miesta

Firma PFS, a.s. prijme do pracovného pomeru zamestnancov.

Detail

06.02.2018

Inzercia

Voľné pracovné miesta

Firma Kamenárstvo KAMEX prijme do pracovného pomeru zamestnancov.

Detail

05.02.2018

Oznam

Prerušenie distribúcie elektriny

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 5.3.2018

Detail

12.01.2018

Oznam

Daň z nehnuteľnosti

Oznam pre daňovníkov, ktorým v roku 2017 pribudol v meste Brezová pod Bradlom byt, nebytový priestor, dom alebo pozemok a upozornenie pre daňovníkov, ktorí ešte nemajú zaplatenú daň z nehnuteľností alebo ostatné miestne dane.

Detail

10.01.2018

Ponuka práce

Ponuka práce

Bratislavská spoločnosť informuje občanov o voľných pracovných miestach s výkonom práce v Bratislave, časť Petržalka. Firma zabezpečí úhradu na cestovanie alebo zabezpečí ubytovanie v Bratislave.

Detail

08.01.2018

Nábor DHZ

Nábor nových členov

Dobrovoľný hasičský zbor mesta Brezová pod Bradlom hľadá nových členov.

Detail

18.12.2017

Oznam o zmene cestovného poriadku

Pridané dve výstupné zastávky na autobusovej linke do Bratislavy

Na základe požiadaviek občanov pridané dve zastávky, na ktorých je umožnený výstup.

Detail

11.12.2017

CVČ

Rekonštrukcia objektu Centra voľného času zrealizovaná

Mesto Brezová pod Bradlom získalo v tomto roku nenávratný finančný príspevok z operačného programu Kvalita životného prostredia.

Detail

06.12.2017

Kúpele Trenčianske Teplice

Obyvatelia Brezovej môžu opäť využiť mimoriadne zvýhodnené vstupné v Kúpeľoch Trenčianske Teplice

Kúpele Trenčianske Teplice prostredníctvom projektu „Kúpele v regióne“ opäť priblížia svoje služby širokej verejnosti.

Detail

18.09.2017

eGovernment

Elektronické služby - eGovernment

Cieľom elektronizácie služieb je zlepšiť dostupnosť poskytovaných úradných úkonov, zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb voči cieľovým skupinám a zlepšiť procesy pri poskytovaní služieb.

Detail

14.06.2017

foto

Rekonštrukcia objektu Centra voľného času

Mesto Brezová pod Bradlom podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP) z operačného programu Kvalita životného prostredia (OPKŽP).

Detail

01.01.2018 - 31.12.2018

Brezová pod Bradlom erb mesta

Plán kultúrno-spoločenských a športových podujatí na rok 2018

Mesto Brezová pod Bradlom si v prípade potreby vyhradzuje právo na zmenu programu Plánu kultúrno-spoločenských a športových podujatí na rok 2018. Bližšie informácie o jednotlivých podujatiach budú zverejnené včas pred ich uskutočnením na vývesných tabuliach, v mestskom rozhlase, na webe mesta a na facebooku.

Detail