Profil mesta

Základné údaje o meste

Kraj: Trenčiansky kraj

Okres: Myjava

Počet obyvateľov ( k 31.12.2013): 5162 

Rozloha: 41,077 km2

GPS poloha: N: 48° 39´ 50“   E: 17° 32´ 23“

Štatút mesta od: r. 1966

 

Mesto Brezová pod Bradlom sa nachádza na úpätí Malých Karpát asi 80 km od hlavného mesta SR Bratislavy. Nad mestom  sa týči vrch Bradlo, na ktorého vrchole sa nachádza Mohyla generála Milana Rastislava Štefánika, rodáka z neďalekých Košarísk. Krajina v okolí mesta poskytuje skvelé podmienky pre aktívne využívanie voľného času v nádhernom prostredí.
Brezová má bohatú históriu a kultúrne tradície. Vždy bola pôsobiskom, či domovom mnohých významných osobností slovenského politického, cirkevného alebo kultúrneho života. Pripomenutím významnosti života a diela osobností sú napríklad pamätníky Jozefa Miloslava Hurbana, Samuela Jurkoviča, Štefana Osuského alebo Jána Papánka. V meste sa každoročne konajú tradičné kultúrne akcie, ktoré majú svoj vzor v našej dávnej minulosti, zvykoch a tradíciách. Najnavštevovanejšími z nich sú „Brezovský jarmek“, zimná zabíjačka, Brezovské kultúrne leto,  vystúpenia folklórneho súboru Brezová, ale i ďalšie.

Mesto poskytuje svojim občanom a návštevníkom všetky základné služby. Nachádzajú sa tu dve materské školy, základná škola, Stredná odborná škola M. R. Štefánika, základná umelecká škola i mestská knižnica, zdravotné stredisko, lekárne sieť obchodov a služieb. Viacero športových areálov, najmä futbalové ihriská s tribúnami, tenisové kurty, kúpalisko, detské ihriská a parky poskytujú štandardné podmienky pre rozvoj športu a zmysluplného využívania voľného času. Mesto získalo viacero finančných príspevkov, za pomoci ktorých zveľadilo verejné priestory a zámerom je v tomto trende pokračovať.  Rozvoj mesta v kontexte s rozvojom regiónu má mesto pevne zakotvené v strategických rozvojových dokumentoch Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja a ÚP.

 


 
Facebook Image
logo_digitalnemesto

Počasie

Weather data OK
Brezová pod Bradlom
13 °C