Obsah

Vítame vás na webovej stránke mesta, ktorá prešla úpravou. Redesign webu neustále pokračuje.
Za pochopenie ďakujeme.

23.08.2017

plagat

Oslavy 73. výročia Slovenského národného povstania

Srdečne Vás pozývame na oslavy 73. výročia Slovenského národného povstania v Brezovej pod Bradlom v piatok 25. augusta 2017.

Detail

23.08.2017

Hľadá sa majiteľ psíka 1

Hľadá sa majiteľ psíka

Mestská polícia hľadá majiteľa psíka.

Detail

21.08.2017

STRETNUTIE NA LAVIČKE 1

STRETNUTIE NA LAVIČKE

Občianske združenie Posolstvo v spolupráci s rímskokatolíckou farnosťou v Brezovej pod Bradlom Vás srdečne pozýva na „STRETNUTIE NA LAVIČKE“ Prednášať bude MUDr. Andrej Baloník, lekár záchrannej služby.

Detail

21.08.2017

Letná sezóna na kúpalisku sa začala ! 1

Letná sezóna na kúpalisku

Prevádzková doba je od 13.00 do 19.00 hod. alebo podľa počasia. Verejnosti je k dispozícii okrem veľkého plaveckého bazéna tiež malý detský bazén, pieskové ihrisko pre plážový volejbal a možnosť prenájmu lehátiek. Žiadame návštevníkov, aby dodržiavali návštevný poriadok a riadili sa pokynmi plavčíka.

Detail

19.08.2017

Výhrená listina brezofského jarmečného mýta

Výhercovia si môžu prevziať ceny na sekretariáte MsÚ v pracovné dni od 21.8.2017 do 30.9.2017. Poukaz na víkendový pobyt (druhá cena) je potrebné si prevziať čo najskôr, je platný do 30.9.2017.

Detail

01.08.2017

XXVI. medzinárodný hudobný festival 1

XXVI. medzinárodný hudobný festival

XXVI. medzinárodný hudobný festival, slovenské historické organy.

Detail

26.07.2017

PRIESKUM 1

PRIESKUM

Mesto Brezová pod Bradlom realizuje prieskum za účelom zistenia počtu záujemcov o bývanie: - v nájomných bytoch - v bytoch v súkromnom vlastníctve - v rodinných domoch.

Detail

10.07.2017

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Brezovej pod Bradlom Vás pozýva 1

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Brezovej pod Bradlom Vás pozýva

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Brezovej pod Bradlom Vás pozýva na výlet do rodiska Majstra Jana Husa, do Husinca v Juhočeskom kraji.

Detail

10.07.2017

Projekt Dušan Samuel Jurkovič - náš architekt  1

Projekt Dušan Samuel Jurkovič - náš architekt

Schválený projekt cezhraničnej spolupráce

Detail

28.06.2017

VÝPOŽIČNÉ HODINY MESTSKEJ KNIŽNICE 1

VÝPOŽIČNÉ HODINY MESTSKEJ KNIŽNICE

VÝPOŽIČNÉ HODINY MESTSKEJ KNIŽNICE BREZOVÁ POD BRADLOM JÚL - AUGUST.

Detail

21.06.2017

Urbanistická štúdia Horný rad 1

Urbanistická štúdia Horný rad

Nové bývanie a úplne nový vzhľad časti mesta Brezová pod Bradlom predstavuje autor urbanistickej štúdie Ing. arch. Juraj Antal

Detail

21.06.2017

Denné letné tábory

Centrum voľného času Domček poriada denné letné tábory pre deti od 6 - do 13 rokov.

Detail

14.06.2017

foto

Rekonštrukcia objektu Centra voľného času

Mesto Brezová pod Bradlom podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP) z operačného programu Kvalita životného prostredia (OPKŽP).

Detail

01.06.2017

Letná prevádzka MŠ

Letná prevádzka materských škôl

Mesto Brezová pod Bradlom ako zriaďovateľ materských škôl oznamuje, že počas letných mesiacov bude prevádzka materských škôl v našom meste nasledovná:

Detail

14.11.2016

Európska únia

Využívanie štrukturálnych fondov EÚ v rámci nového programového obdobia 2014-2020

Vláda SR na svojich zasadnutiach 16. apríla 2014 a 14. mája 2014 schválila znenie operačných programov Slovenskej republiky o využívaní štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci nového programového obdobia 2014-2020. Mesto Brezová pod Bradlom žiada a bude žiadať o nenávratný finančný prostriedok (NFP) z viacerých operačných programov (OP) z už vyhlásených výziev.

Detail

25.08.2017

Oslavy 73. výročia SNP v Brezovej pod Bradlom

Srdečne Vás pozývame na oslavy 73. výročia Slovenského národného povstania v Brezovej pod Bradlom v piatok 25. augusta 2017. Údaje o programe osláv nájdete v prílohe.

Detail

29.07.2017 - 21.09.2017

BREZOVSKÉ KULTÚRNE LETO 1

BREZOVSKÉ KULTÚRNE LETO

Mesto Brezová pod Bradlom vás pozýva na podujatia Brezovského kultúrneho leta. Prehľad podujatí nájdete na plagáte v prílohe.

Detail

02.01.2017 - 31.12.2017

Mesto Brezová pod Bradlom, plán kultúrno-spoločenských a športových podujatí na rok 2017

Mesto Brezová pod Bradlom Vás v roku 2017 pozýva na nasledujúce kultúrno-spoločenské a športové podujatia:

Detail