Úradné hodiny

Pondelok 7.30 - 16.30
Utorok 7.30 - 15.30
Streda 7.30 - 16.30
Štvrtok 7.30 - 15.30
Piatok 7.30 - 13.30

Vyhľadávanie

Anketa

Záujem obyvateľov mesta o výstavbu domov – prípadne bytov v lokalite Horný rad
 

Newsletter

Chcete dostávať aktuality na Váš email?

RSS správy

feed-image RSS 2.0
Verejné obstarávanie
Profil verejného obstarávateľa PDF Tlačiť E-mail

Mesto Brezová pod Bradlom je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o VO).
Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o VO zabezpečujú jednotliví zamestnanci príslušného oddelenia v súlade s platným organizačným poriadkom alebo externým dodávateľom. Na príprave a vyhodnocovaní zákaziek v zmysle zákona o VO sa podieľajú aj odborní zamestnanci úradu, najmä v etape prípravy súťažných podkladov a ako členovia komisií.

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Mesto Brezová pod Bradlom
Sídlo:  Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom
IČO:    309 443
DIČ:    202 108 14 36

V uvedenom profile mesto zverejňuje nasledovné informácie:
Elektronické aukcie
Informácie podľa § 21 ods. 2 a 3
Informácie podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z.
Informácie podľa § 44 zákona
Informácie podľa § 49a zákona (pri nadlimitných zákazkách)
Informáciu o zadaní zákazky v profile podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.

 

ROK 2014

 

Dátum zverejnenia zákazky : 13.03.2014

Predmet zákazky:  Nákup hydraulického búracieho kladiva

Dátum zadania zákazky: 

Kontaktná osoba: Bohuslav Krippel, riaditeľ TS mesta Brezvoá pod Bradlom

                              t.č. 034/ 624 22 20

                              E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

--------------------------------------------------------

                                          SÚŤAŽ   Z R U Š E N Á

Dátum zverejnenia zákazky : 27.01.2014

Predmet zákazky: Výmena výplní otvorov (dverí a okien) na objekte budovy zdravotného strediska v brezovej pod Bradlom

Dátum zadania zákazky:     

Kontaktná osoba:    Ing. Denisa Zuščíková, vedúca odd. výstavby, ÚP, ŽP a dopravy
                                tel.č. 0915 878 001
                                E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 ------------------------------------------------------

Dátum zverejnenia zákazky : 17.01.2014

Predmet zákazky: Vypracovanie energetického auditu verejného osvetlenia v meste Brezová pod Bradlom

Dátum zadania zákazky:

Kontaktná osoba:  Bc. Marian Gavlas, prednosta MsÚ

                               tel. : 034/694 22 29  mobil: 0948 799 086

                               E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

-------------------------------------------------------

 

ROK 2013

 

Dátum zverejnenia zákazky : 27.08.2013

Predmet zákazky: Druhá etapa realizácie projektu Bezpečná národná kultúrna pamiatka Mohyla gen. M.R.Štefánika na  Bradle
( Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2013 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality OBU-TN-OO-2013/09906)

Dátum zadania zákazky: 03.09.2013

Kontaktná osoba: Mgr. Maroš Sadák, náčelník MsP Brezová pod Bradlom
                             tel.: 034/694 22 30-31  mobil: 0905 386 142
                             E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

-----------------------------------------------------

Dátum zverejnenia zákazky : 30.09.2013

Predmet zákazky: Výmena výplní otvorov (dverí a okien) na objekte prevádzkovej budovy kúpaliska s.č. 245 v Brezovej pod Bradlom

Dátum zadania zákazky: 16.10.2013
Kontaktná osoba: Mgr. Jaroslav Ciran, ved. odd. majetkového, regionálneho rozvoja a marketingu
                             tel.: 034/694 22 22 mobil: 0915 878 003
                             E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 ----------------------------------------------------

Dátum zverejnenia zákazky : 30.10.2013

Predmet zákazky: Nákup šípovej radlice a sypača vozoviek

Dátum zadania zákazky: 20.11.2013

Kontaktná osoba: Mgr. Jaroslav Ciran, ved. odd. majetkového, regionálneho rozvoja a marketingu
                             tel.: 034/694 22 22 mobil: 0915 878 003
                             E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

------------------------------------------------------

Dátum zverejnenia zákazky : 04.11.2013

Predmet zákazky: Vyhotovenie realizačnej projektovej dokumentácie stavby s názvom " ZŠ Dolné lúky, pavilón C"

Dátum zadania zákazky: 18.12.2013

Kontaktná osoba: Ing. Alžbeta Karlíková, ved. odd. všeobecnej vnútornej správy

                             tel. : 034/694 22 21  mobil: 0948 799 086

                             E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

------------------------------------------------------------

Dátum zverejnenia zákazky : 22.11.2013

Predmet zákazky: Oprava havarijného stavu kanalizačného potrubia a strechy pavilónov ZŠ

Dátum zadania zákazky: 29.11.2013

Kontaktná osoba:  Bc. Marian Gavlas, prednosta MsÚ

                               tel. : 034/694 22 29  mobil: 0948 799 086

                               E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

-------------------------------------------------------------

Dátum zverejnenie zákazky : 25.11. 2013
Predmet zákazky: Krajinno- architektonická úprava okolia chaty na Bradle (zákazka na poskytnutie služby 

Dátum zadania zákazky:
Kontaktná osoba : Ing. Mária Výletová
                              č. tel. + 421 903 029 620
                              e- mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

-----------------------------------------------------------------

Dátum zverejnenie zákazky : 25. 11. 2013
Predmet zákazky: Aktualizácia projektovej dokumentácie Národného domu  Štefánikovho  v Brezovej pod Bradlom ( zákazka na poskytnutie služby )

Dátum zadania zákazky:
Kontaktná osoba : Ing. Mária Výletová
                              č. tel. + 421 903 029 620
                              e- mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 


 
Facebook Image
logo_digitalnemesto

Počasie

Weather data OK
Brezová pod Bradlom
2 °C