Obsah

Vítame vás na webovej stránke mesta, ktorá prešla úpravou. Redesign webu neustále pokračuje.
Za pochopenie ďakujeme.

25.09.2017

Ponuka práce

Ponuka práce

MONTÁŽNY PRACOVNÍK/MONTÁŽNA PRACOVNÍČKA

Detail

21.09.2017

Biela pastelka

Biela pastelka

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska organizuje celonárodnú zbierku s názvom Biela pastelka 2017, ktorá sa uskutoční 22. a 23. septembra 2017. V tieto dni budú aj v našom meste dobrovoľní spolupracovníci ponúkať za odporúčaný finančný príspevok 1 Euro originálny zbierkový predmet, spinku v tvare Bielej pastelky.

Detail

21.09.2017

Vplyv reformácie na pamiatkový fond Slovenska

Organizátori vás srdečne pozývajú na odborný seminár pri príležitosti 500. výročia reformácie 1517 - 2017

Detail

20.09.2017

Upozornenie

Aktivácia vzdušného priestoru "ZUZANA" - streľba na maximálnu vzdialenosť

Dňa 25.9.2017 v čase od 7:00 do 9:00 hod. bude prebiehať aktivácia vzdušného priestoru.

Detail

20.09.2017

Pozvánka na zasadnutie MsZ 28.9.2017

Primátorka mesta Brezová pod Bradlom v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva Brezová pod Bradlom 28. septembra 2017 (štvrtok) o 15. 00 hod. vo veľkej zasadačke MsÚ v Brezovej pod Bradlom, na ktoré Vás týmto pozýva.

Detail

20.09.2017

Pozvánka

Pozvánka pre priaznivcov turistiky

Klub turistov Brezová pozýva všetkých priaznivcov turistiky na 7. ročník Memoriálu Stana "Lúlača" Milčíka st.

Detail

18.09.2017

eGovernment

Elektronické služby - eGovernment

Cieľom elektronizácie služieb je zlepšiť dostupnosť poskytovaných úradných úkonov, zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb voči cieľovým skupinám a zlepšiť procesy pri poskytovaní služieb.

Detail

18.09.2017

Pracovná ponuka

Oznam o voľných pracovných miestach

Spoločnosť LEONI Slovakia s.r.o., odštepný závod Stará Turá, zaoberajúca sa výrobou káblových zväzkov pre medicínsku a automatizačnú techniku hľadá vhodných kandidátov na pozície Montážnik/Montážnička

Detail

18.09.2017

Výtvarná súťaž

Celoslovenská výtvarná súťaž: Rodina bez cigariet

Občianske združenie Rodina a spoločnosť organizuje aj pre školský rok 2017/2018 ďalší ročník výtvarnej súťaže: Rodina bez cigariet 6. ročník.

Detail

14.09.2017

Výtvarná súťaž

Výtvarná súťaž Petrohrad očami detí

Gubernátor mesta Sankt Peterburg Georgij Sergejevič Poltavčenko, Generálny konzul SR v Sankt Peterburgu PaedDr. Augustín Čisár, Primátorka mesta Lučenec PhDr. Alexandra Pivková vyhlasujú výtvarnú súťaž Petrohrad očami detí.

Detail

12.09.2017

Pracovná ponuka

Pracovná ponuka

Volkswagen Slovakia ponúka stabilné zamestnanie s veľkým množstvom benefitov.

Detail

05.09.2017

Výpožičné hodiny

Výpožičné hodiny Mestskej knižnice Brezová pod Bradlom

Mestská knižnica Brezová pod Bradlom oznamuje, že od 4. septembra 2017 sú výpožičné hodiny nasledovné.

Detail

25.08.2017

plagat

Zber vozidiel na eko likvidáciu

VAMA METAL - výkup železa a farebných kovov Priemyselná 277, Senica

Detail

19.08.2017

Výhrená listina brezofského jarmečného mýta

Výhercovia si môžu prevziať ceny na sekretariáte MsÚ v pracovné dni od 21.8.2017 do 30.9.2017. Poukaz na víkendový pobyt (druhá cena) je potrebné si prevziať čo najskôr, je platný do 30.9.2017.

Detail

26.07.2017

PRIESKUM 1

PRIESKUM

Mesto Brezová pod Bradlom realizuje prieskum za účelom zistenia počtu záujemcov o bývanie: - v nájomných bytoch - v bytoch v súkromnom vlastníctve - v rodinných domoch.

Detail

10.07.2017

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Brezovej pod Bradlom Vás pozýva 1

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Brezovej pod Bradlom Vás pozýva

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Brezovej pod Bradlom Vás pozýva na výlet do rodiska Majstra Jana Husa, do Husinca v Juhočeskom kraji.

Detail

10.07.2017

Projekt Dušan Samuel Jurkovič - náš architekt  1

Projekt Dušan Samuel Jurkovič - náš architekt

Schválený projekt cezhraničnej spolupráce

Detail

21.06.2017

Urbanistická štúdia Horný rad 1

Urbanistická štúdia Horný rad

Nové bývanie a úplne nový vzhľad časti mesta Brezová pod Bradlom predstavuje autor urbanistickej štúdie Ing. arch. Juraj Antal

Detail

14.06.2017

foto

Rekonštrukcia objektu Centra voľného času

Mesto Brezová pod Bradlom podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP) z operačného programu Kvalita životného prostredia (OPKŽP).

Detail

14.11.2016

Európska únia

Využívanie štrukturálnych fondov EÚ v rámci nového programového obdobia 2014-2020

Vláda SR na svojich zasadnutiach 16. apríla 2014 a 14. mája 2014 schválila znenie operačných programov Slovenskej republiky o využívaní štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci nového programového obdobia 2014-2020. Mesto Brezová pod Bradlom žiada a bude žiadať o nenávratný finančný prostriedok (NFP) z viacerých operačných programov (OP) z už vyhlásených výziev.

Detail

13.09.2017 - 29.09.2017

Dokumenty na MsZ 28.9.2017

08.12.2016 - 31.12.2017

Plán kontrolnej činnosti na rok 2017

31.12.2009

Úprava pozemkov

17.09.2008

Info - sadzobník

28.09.2017

Pozvánka

Pozvánka pre priaznivcov turistiky

Klub turistov Brezová pozýva všetkých priaznivcov turistiky na 7. ročník Memoriálu Stana "Lúlača" Milčíka st.

Detail

20.10.2017

plagát divadelné predstavenie Rodinný prievan

Pozývame vás na divadelné predstavenie Rodinný prievan

Mesto Brezová pod Bradlom vás srdečne pozýva na divadelné predstavenie RODINNÝ PRIEVAN, 20. 10. 2017 o 18.hod. v sále Nírodného domu Štefánikovho. Bližšie informácie nájdete na priloženom plagáte.

Detail

02.01.2017 - 31.12.2017

Mesto Brezová pod Bradlom, plán kultúrno-spoločenských a športových podujatí na rok 2017

Mesto Brezová pod Bradlom Vás v roku 2017 pozýva na nasledujúce kultúrno-spoločenské a športové podujatia:

Detail