Obsah

Cena mesta Brezová pod Bradlom

Typ: ostatné
Cena mesta Brezová pod Bradlom 1Mesto Brezová pod Bradlom sa na vás obracia s výzvou na spoluprácu pri výbere osobností navrhnutých na Cenu mesta Brezová pod Bradlom.

Vaše návrhy na ocenených môžete doručiť na mestský úrad, osobne na sekretariát, alebo na emailovú adresu mesto@brezova.sk najneskôr do 28. februára 2020. K svojmu návrhu nezabudnite pripísať krátke odôvodnenie, prečo si navrhovaný podľa Vás zaslúži Cenu mesta Brezová pod Bradlom.


Cena mesta sa udeľuje za:
● vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti,
● činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o  hospodársky a  kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí,
● činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho občanov.

O udelení Ceny mesta bude rozhodovať mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí.

Ďakujeme za Vaše návrhy.


Vytvorené: 9. 12. 2019
Posledná aktualizácia: 9. 12. 2019 13:34
Autor: Správca webu 3