Obsah

Ochrana lesov pred požiarmi

Typ: ostatné
Ochrana lesov pred požiarmi  1Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom informuje a vyzýva verejnosť k ochrane lesov pred požiarmi a k dodržiavaniu základných povinností súvisiacich s pohybom v prírode.

V jarnom období sa výrazne zvyšuje riziko vzniku požiarov v prírodnom prostredí. Požiarovosť ovplyvňujú najmä požiare, ktoré vznikajú následkom porušovania zákona o ochrane pred požiarmi. Ide najmä o vypaľovanie porastov ale aj spaľovanie odpadov a zakladanie ohňov v prírode.

Niektorí občania sa pri týchto činnostiach správajú nezodpovedné a ľahkovážne, a tým ohrozujú naše spoločné lesné bohatstvo. Vypaľovanie suchých porastov je každoročne sa opakujúci jav, a  preto sa Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom obracia na občanov s výzvou rešpektovania zákona o ochrane pred požiarmi.

Vážení občania,

  • nevypaľujte suché trávnaté porasty!

  • nezakladajte oheň v prírode na miestach, kde sú horľavé látky a odkiaľ sa môže oheň rozšíriť!

  • na kladenie ohňa v prírode využívajte len miesta na to určené – ohniská!

  • pri odchode ohniská dôkladne uhaste!

  • nefajčite resp. obmedzte fajčenie v lese!

 

Hasiči upozorňujú, že za vypaľovanie porastov je možné uložiť pokutu až do výšky 331 € !

Chrániť lesy prislúcha nám všetkým a preto dodržiavajme predpisy o ochrane pred požiarmi a správajme sa v prírode zodpovedne a ohľaduplne.

požiar

plagát

plagát

požiar


Vytvorené: 9. 4. 2020
Posledná aktualizácia: 9. 4. 2020 12:40
Autor: Správca webu 3