Obsah

RÚVZ Trenčín rozhodol o zatvorení ďalšej triedy v Materskej škole na Budovateľskej ulici

Typ: ostatné
OznamNa základe rozhodnutia RUVZ Trenčín zo dňa 7.12.2020 bude zatvorená i tretia trieda materskej školy.

Mesto Brezová pod Bradlom, ako zriaďovateľ Materskej školy, Budovateľská ul. 348/11, Brezová pod Bradlom oznamuje, že na základe rozhodnutia RUVZ Trenčín zo dňa 7.12.2020, bude zatvorená i tretia trieda materskej školy do 13.12.2020. Dôvodom zatvorenia sú karanténne opatrenia na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 z dôvodu jeho výskytu i v tejto triede.

Dve triedy materskej školy (malá trieda, stredná strieda) boli zatvorené rozhodnutím RÚVZ Trenčín už v piatok 4.12.2020.

Trieda predškolákov bola okamžite preventívne zatvorená rozhodnutím primátora mesta. Napriek týmto opatreniam došlo k šíreniu ochorenia. Z tohto dôvodu RÚVZ Trenčín rozhodol o zatvorení i tretej triedy (triedy predškolákov).

Na zabránenie vzniku a šíreniu ochorení COVID-19 vyvolaných novým koronavírusom musí každé dieťa, ktorý bol  v kontakte s  pozitívnou osobou dodržiavať karanténne opatrenia, ktorým je potrebné sa podrobiť v súhrnnej dĺžke minimálne 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na  COVID-19, t. j. do 13.12.2020 vrátane. Karanténne opatrenia sa nevzťahujú na ostatné osoby žijúce v spoločnej domácnosti.

Rodič, prípadne zákonný zástupca dieťaťa môže požiadať o vyšetrenie na stránke - portáli korona.gov.sk (https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php). Následne bude prostredníctvom SMS správy informovaný o dátume a čase testovania dieťaťa. Ak by nebol pridelený termín vyšetrenia, je možné volať na t. č. 032/6509520.

Osoba je povinná vykonať nasledovné opatrenia:

  • sledovať svoj zdravotný  stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať všeobecného lekára a RÚVZ Trenčín
  • podrobiť sa odberu biologického materiálu na RT-PCR najskôr 5. deň od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19, ak RÚVZ Trenčín neurčí inak
  • zostať v domácej  izolácii alebo v izolácii v  zdravotníckom zariadení
  • zdržať sa sociálnych kontaktov (napr. návštev  kultúrnych, spoločenských, športových alebo iných hromadných podujatí alebo prijímania osôb alebo vykonávania spoločenských aktivít v mieste izolácie)           
  • zdržať sa  cestovania
  • zdržať sa účasti na výučbových aktivitách s výnimkou e-learningových foriem 
  • zdržať sa  pracovnej  činnosti s výnimkou práce v mieste domácej izolácie
  • zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie alebo prijímať v mieste izolácie iné osoby.

 

ZÁVER:

RÚVZ Trenčín svojím rozhodnutím nariadil karanténne opatrenia v celej materskej škole na Budovateľskej ulici. Dôvodom zatvorenia je výskyt pozitívne testovaných osôb v týchto triedach.

Znovuotvorenie materskej školy je stanovené na pondelok 14.12.2020.

 

Správajme sa ohľaduplne, zodpovedne, dodržiavajme hygienické pravidlá a odporúčania – ROR (ruky, odstup, rúško).

Ďakujeme.


Vytvorené: 7. 12. 2020
Posledná aktualizácia: 7. 12. 2020 15:10
Autor: Správca webu 2