Obsah

Sme radi, ze naďalej budeme môcť poskytovať a skvalitňovať pomoc našim seniorom

Typ: ostatné
osMesto Brezová pod Bradlom získalo ďalší nenávratný finančný príspevok vo výške 138 720 eur na zabezpečenie kvalitnej a dostupnej opatrovateľskej služby v našom meste. Sme radi, ze sa nám podarilo uspieť a ďalej budeme môcť poskytovať a skvalitňovať pomoc našim seniorom.

Mesto Brezová pod Bradlom získalo nenávratný finančný príspevok vo výške 138 720 eur  na zabezpečenie kvalitnej a dostupnej opatrovateľskej služby pre seniorov v našom meste. Dlhodobo poskytovaná sociálna služba tak bude počas najbližších dvoch rokov opäť financovaná z externých zdrojov.

Naším cieľom je zabezpečiť lepšiu dostupnosť kvalitnej opatrovateľskej služby v komforte domova, a tým predchádzať umiestňovaniu klientov do pobytových zariadení. Táto podpora prispeje tiež k zabezpečeniu kontinuálnej opatrovateľskej služby ľuďom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby a k udržaniu pracovných miest opatrovateliek poskytujúcich terénnu opatrovateľskú sociálnu službu seniorom a osobám s ŤZP.

Keďže opatrovateľskú službu poskytujeme klientom v ich prirodzenom prostredí, umožňujeme tak prijímateľom naďalej aktívne sociálne žiť a ich rodinám plnohodnotne udržiavať zdravé, pozitívne vzťahy. Našou snahou je poskytovať im pocit istoty, bezpečia, sebestačnosti ale aj sociálny kontakt, výsledkom čoho môže byť zdravá zmena v živote klienta.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje prostredníctvom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

 


Vytvorené: 15. 10. 2021
Posledná aktualizácia: 15. 10. 2021 07:57
Autor: Správca webu 2