Obsah

Základná škola Brezová pod Bradlom - rozšírenie formy vzdelávania

Typ: ostatné
dištančné vzdelávanieDňa 1. 12. 2020 pedagógovia 2. stupňa základnej školy na pracovnej porade rozhodli o rozšírení vyučovania pomocou online programu Zoom.
Rozšírenie sa týka hlavných vyučovacích predmetov SJL, ANJ a MAT, v minimálnom rozsahu jednej hodiny týždenne.

Nakoľko v dotazníku pred odchodom na dištančné vzdelávanie neboli uvedené závažné technické nedostatky zo strany žiakov, je účasť na takomto vyučovaní povinná.

V prípade problémov je potrebné ospravedlnenie pred hodinou príslušnému vyučujúcemu.

Oznam o online Zoom hodine bude žiakovi doručený pomocou portálu Zborovna.sk minimálne deň vopred.

Pripojenie do programu (na míting) je možné dvoma spôsobmi:    

1. vyučujúci pošle link, pomocou ktorého sa žiak pripojí na stretnutie

2. žiak si stiahne aplikáciu Zoom do počítača alebo mobilu a pripojí sa pomocou zaslaného kódu a hesla.

Dĺžka vyučovacej hodiny v bežnej podobe bude cca 40 minút.

S akýmkoľvek problémom, otázkou, nezrovnalosťou, prosbou alebo želaním sa prosím obráťte na triedneho učiteľa Vášho dieťaťa.


Vytvorené: 1. 12. 2020
Posledná aktualizácia: 1. 12. 2020 14:10
Autor: Správca webu 1