Obsah

Bežecké trate

Trasy pre bežecké lyžovanie v okolí Brezovej

Občianske združenie „ Kopaničiarsky región- miestna akčná skupina“ podalo v spolupráci s MAS Horňácko a Ostrožsko 9.8.2010  Žiadosť o finančný príspevok na projekt vypracovaný našou MAS s názvom „ Načo chodiť pešky- keď môžu byť bežky...“ predloženého v rámci výzvy Fondu mikroprojektov Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika- Česká republika 2007-2013.

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie podmienok na zvýšenie konkurencieschopnosti prihraničného regiónu Kopaničiarsky región- Horňácko a Ostrožsko prostredníctvom posilnenia športovo-rekreačného potenciálu prihraničnej oblasti vytrasovaním a vyznačením bežkárskych trás i v okolí mesta Brezová pod Bradlom.

Občania mesta a zamestnanci MsÚ Brezová pod Bradlom participovali na príprave niektorých podkladov projektu, ktorého realizácia je naplánovaná pre rok 2011. Očakávaným výsledkom projektu bude zrealizovanie produktu na podporu cestovného ruchu, ako aj spracovanie a tlač propagačných materiálov.

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bola podpísaná 28.02.2011.