Menu
Mesto Brezová pod Bradlom
Mesto Brezová pod Bradlom

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie
Mapa webu RSS

Náučný chodník Bradlo OTVORENÝ

V Novinkách spod Bradla č. 7/ 2013 sme Vás informovali o schválení projektu Náučný chodník Bradlo, o jeho zámeroch a plánovaných aktivitách. Dlhodobá myšlienka vybudovania náučného chodníka sa začala postupne premieňať na skutočnosť už na jeseň 2012.

September 2012
V súlade s Operačným programom cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007 - 2013 partneri projektu Region Bílé Karpaty a Trenčiansky samosprávny kraj vyhlásili 9. výzvu v oblasti podpory - 1.6 Fond mikroprojektov na predkladanie žiadostí o finančný príspevok. Cieľom výzvy bolo podporiť aktivity na rozvoj drobnej cezhraničnej infraštruktúry cestovného ruchu.
November 2012
Zo strany Mesta Brezová pod Bradlom bola podaná žiadosť o finančný príspevok na vybudovanie Náučného chodníka Bradlo.
8. apríl 2013
Všetky podmienky zo strany žiadateľa boli splnené a žiadosť bola oficiálne schválená.

PARTNERI PROJEKTU
Žiadateľ finančného príspevku: Mesto Brezová pod Bradlom
Cezhraničný partner: Obec Nová Lhota

CIELE PROJEKTU
1. Vybudovanie Náučného chodníka Bradlo a zrealizovanie sprievodných aktivít, čím sa docieli podnietenie záujmu detí a mládeže o kultúru, históriu, osobnosť gen. M. R. Štefánika a ich aktívne trávenie voľného času, ako prevencia voči negatívnym celospoločenským javom.
2. Podpora aktívnych foriem trávenia voľného času a kultúrno-poznávacích foriem cestovného ruchu v regióne Veľká Javorina – Bradlo.
3. Zvýšenie informovanosti návštevníkov Brezovej a mohyly.
4. Zmiernenie negatívnych vplyvov na okolitú prírodu a životné prostredie (výmena a osadenie nových odpadkových košov na trase a v cieli náučného chodníka).

AKTIVITY PROJEKTU
V rámci mikroprojektu boli stanovené aktivity, ktorých realizáciou sa prispelo k dosiahnutiu konkrétneho výsledku.
Aktivita č. 1: Spracovanie informácií a tém náučného chodníka, výroba a osadenie informačných tabúľ (Náučný chodník začína na autobusovej stanici, ktorá je vo väčšine prípadov prvým kontaktom návštevníka s Brezovou. Odtiaľ sa trasa chodníka napája na červenú turistickú značku, Štefánikovu magistrálu a pokračuje po nej na Bradlo. Hlavnou témou Náučného chodníka je osobnosť gen. M. R. Štefánika, okolitá príroda a krajina regiónu Veľká Javorina – Bradlo. Konkrétne texty a ich rozmiestnenie sú výsledkom spolupráce s pracovníkmi Ekocentra Nová Lhota a historikom nášho mesta. Po trase náučného chodníka je rozmiestnených osem informačných tabúľ, ktorých obsahom je: Brezová pod Bradlom, Architekt Dušan Jurkovič a Brezová, Podbradliansko-podjavorinský kraj, Príroda Podbradliansko-podjavorinského kraja, Život a dielo M. R. Štefánika, Mohyla M. R. Štefánika a Výhľad z Mohyly na Bradle. Jedna informačná tabuľa, ktorá opisuje Brezovú a náučný chodník je umiestnená u cezhraničného partnera, v obci Nová Lhota.)
Aktivita č. 2: Výmena a doplnenie mobiliáru v cieli náučného chodníka na Bradle (Pôvodný stav mobiliáru na Bradle bol po estetickej i funkčnej stránke v nevyhovujúcom stave. Odpadkové koše takisto nevyhovovali súčasným požiadavkám na funkčnosť a estetiku a bola potrebná ich výmena.
Cieľom umiestnenia lavičiek pri dvoch informačných tabuliach - pri stúpaní na Bradlo - bolo zvýšiť komfort a pohodlnosť pre turistov.)

Aktivita č. 3: Spracovanie a tlač informačného letáka o Náučnom chodníku Bradlo (Spracovanie, tlač a distribúcia letáka o náučnom chodníku prebehlo súčasne s tvorbou textov a materiálov, ktoré boli podkladom k informačným tabuliam. Distribúcia letákov je naplánovaná do obcí a miest regiónu Veľká Javorina – Bradlo, inštitúcií cestovného ruchu a regionálneho rozvoja, školských zariadení, turistických informačných kancelárií. Leták bude slúžiť v prvom rade ako informačný a propagačný materiál pre turistov a návštevníkov regiónu.)
Aktivita č. 4: Informačná konferencia o realizovanom projekte (Cieľom konferencie, ktorá sa uskutočnila 25. septembra 2013 bola prezentácia vybudovania Náučného chodníka Bradlo, kde účastníci s odborným komentárom virtuálne absolvovali jeho trasu.)
Aktivita č. 5: Otvorenie Náučného chodníka Bradlo- terénna aktivita (Otvorenie sa uskutočnilo 23. septembra 2013 absolvovaním trasy náučného chodníka žiakov Základnej školy Brezová a Základnej školy Nová Lhota z Brezovej na Bradlo k Mohyle M. R. Štefánika s odborným komentárom Matúša Valihoru. Zrozumiteľnou formou sa účastníci dozvedeli nové informácie o prírode a krajine regiónu a najmä o osobnosti gen. M. R. Štefánika.)
Aktivita č. 6: Realizácia publicity projektu (Počas realizácie celého projektu bola zabezpečená jeho publicita na www.brezova.sk, v regionálnych novinách, v regionálnej televízii, na výveskách mesta a školských zariadení. Všetky tlačené materiály - pozvánky, letáky, regionálne noviny a pod. obsahovali prvky povinnej publicity v súlade s príručkou pre prijímateľa.)
Aktivita č. 7: Vyhodnotenie projektu (Počas realizácie projektu bolo priebežné vyhodnocovanie aktivít. Na záver sa uskutoční spoločné stretnutie všetkých členov realizačného tímu a prebehne záverečné vyhodnotenie projektu a plnenia cieľov projektu. Stretnutie sa uskutoční v Novej Lhote v Centre enviromentálnej výchovy za účasti všetkých realizátorov.)

Veríme, že vybudovaním náučného chodníka sa zvýši návštevnosť turistov na Bradle a Mohyle a je akýmsi odrazovým mostíkom na ďalší rozvoj cestovného ruchu v našom meste a regióne.
Trasa náučného chodníka nie je náročná, preto je určená všetkým vekovým kategóriám. Poslúži školám na vzdelávanie sa priamo v prírode, rodinám na vychádzky s deťmi, ale hlavne všetkým, ktorí majú radi prírodu a chcú spraviť niečo pre svoje zdravie.

Dátum vloženia: 8. 4. 2013 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 8. 4. 2013 0:00

Mesto

Rekonštrukcia športoviska

Podpora opatrovateľskej služby II.

Riešenie migračných výziev v meste Brezová pod Bradlom

Plagát riešenie migračných výziev v meste Brezová pod Bradlom

Vybudovanie doplnkovej cykloinfraštruktúry v meste Brezová pod Bradlom

Plagát vybudovanie doplnkovej cykloinfraštruktúry v meste Brezová pod Bradlom
 

Modernizácia športovej infraštruktúry Brezová pod Bradlom

Modernizácia športovej infraštruktúry Brezová pod Bradlom
 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:200
TÝŽDEŇ:200
CELKOM:2285524

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Ochrana osobných údajov

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:
hore