Obsah

Park živa

logoProjektom „Park Živa“ získalo mesto vďaka podpore Nadácie Dexia banky Slovensko v rámci programu „Zelené obce“ finančné prostriedky vo výške  3 312 EUR z celkových nákladov 4938 EUR. Do programu bolo prihlásených spolu 81 žiadostí o grant a hodnotiaca komisia rozhodla o podpore 13 projektov.

Cieľom projektu je vytvorenie malej oddychovej zóny so spevnenou plochou,  lavičkami, informačnými tabuľami, sochou bicykla a novou  zeleňou v priestore pred zdravotným strediskom. Ďalším cieľom projektu je zorganizovanie výstavy „Bylinky z Brezovej“,  športovej akcie  pre rodiny s deťmi, prednášku  a  pohybovú aktivitu pre seniorov. Mesto chce k pútavou formou prispieť k zvýšeniu povedomia v oblasti zdravého životného štýlu.

 

Riešenie PARKU ŽIVA