Menu
Mesto Brezová pod Bradlom
Mesto Brezová pod Bradlom

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie
Mapa webu RSS

Pravoslávna cirkevná obec

Pravoslávna cirkevná obec

Sídlo cirkevnej obce:

Horný rad 567/39
906 13 Brezová pod Bradlom
 

Kontakt:

jerej Mgr. Marek Kundis


Bohoslužby prebiehajú v priestoroch ND Štefánikovho, Nám. gen. M. R. Štefánika.História cirkevnej obce:

 

Pravoslávie na našom území píše svoje dejiny už od spásonosnej misie svätých bratov Cyrila a Metóda a ich pôsobenia na Veľkej Morave. Historické korene súčasnej komunity pravoslávnych kresťanov v Brezovej pod Bradlom siahajú k lokalite východného Slovenska. Naši predkovia boli na základe československo-sovietskych opčných dohôd presídlení v roku 1947 na územie terajšej volynskej Ukrajiny. Napriek ich dlhoročnej túžbe vrátiť sa domov na rodné Slovensko, ostávali v zajatí vtedajšieho politického systému Sovietskeho zväzu. Po dlhé roky si presídlenci na Ukrajine udržiavali svoj jazyk, kultúru, zvyky a náboženské presvedčenie a to aj napriek veľkej nevôle vtedajšej vládnej politiky. Rodný jazyk Rusínov z východného Slovenska žil v ich rodinách, zneli piesne a udržiavali sa zvyky.
Príležitosť vrátiť sa domov na Slovensko prišla až v roku 1991 a to na základe Uznesenia vlády SR pod číslom 664. V devätnástich etapách bolo presídlených 1221 osôb slovenského pôvodu z Ukrajiny s rozmiestnením po celom území Slovenskej republiky v 45 mestách a obciach. Druhého decembra 1993 v rámci reoptačného procesu (proces návratu – presídlenia) sa do Brezovej pod Bradlom presídlila štyridsať-šesťčlenná skupina občanov Ukrajiny, ktorí sa po celé dlhé roky života v cudzine hlásili k historickým a kultúrnym koreňom Rusínov východoslovenských regiónov.
Komunita reoptantov (presídlencov) v Brezovej pod Bradlom sa začala stretávať na sviatky narodenia a vzkriesenia Spasiteľa, veľa sa diskutovalo, spievalo, spomínalo. Členovia farnosti si k sebe nachádzali cestu vzájomného spoznávania, objavili sa prvé náznaky obnovenia kulturno-spoločenského života komunitnej minority v meste. Spolu s reoptantntmi v Holiči sa veriaci Pravoslávnej Cirkvi v Brezovej pod Bradlom oficiálne obrátili na vtedajšieho arcibiskupa Nikolaja so žiadosťou o pridelenie stáleho duchovného správcu pre farnosti Brezová pod Bradlom a Holič. Arcibiskup žiadosti vyhovel v dôsledku čoho duchovný život v našom regióne postupne silnel a rástol. Prvá svätá liturgia v priestoroch fary evanjelickej cirkvi augsburského vyznania sa konala v januári 1994. Pravoslávna cirkevná obec Brezová pod Bradlom je integrálnou súčasťou štátom uznávanej Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku. V roku 2008 vznikol spevokol, ktorý sa zúčastňuje na rôznych kultúrnych a náboženských podujatiach. Brezovská pravoslávna komunita je otvorená konfesionálnej spolupráci s ostatnými vierovyznaniami, príkladom čoho sú aj dlhoročné spoločné aktivity s miestnym kresťanským zborom Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku.
Už v samotných začiatkoch reoptantov duchovne podporoval duchovný otec prof. ThDr. Milan Gerka, CSc, ktorý spolu s vtedajším predsedom misijného odboru Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove Mgr. Petrom Humenníkom aktívne organizovali liturgický život veriacich, vyhľadávali spôsoby ako reoptantom pomôcť a snažili sa ich potešiť a poradiť im vo všetkých životných situáciach. Neskôr na brezovskej pravoslávnej obci pôsobili títo duchovní: Mgr. Michal Rošič, Mgr. Vasilij Sadvarij, súčasný vladyka Tichon, Mgr. Nikolaj Rusič a Mgr. MUDr. Jakub Jacečko. Na bohoslužbách spievali väčšinou študenti Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. V spolupráci s vedením Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove sa podarilo nadobudnúť byt v Holiči, ktorý slúžil pre potreby bývania duchovného správcu oboch cirkevných obci. Vďaka tomuto kroku získali veriaci neustály kontakt s duchovným, bohoslužobný život sa stal oveľa dynamickejší a bohatší. Veriaci si zvyklí, že majú svojho dušpastiera, ktorého poznajú a nazývajú svojím otcom.
Duchovným správcom pravoslávnej cirkevnej obce v Brezovej pod Bradlom je jerej Mgr. Marek Kundis, ktorý spolu so svojou manželkou je dobrým príkladom duchovného života, taktným dušpastierom a milujúcim duchovným otcom veriacich nášho regiónu. V meste sa pri sčítaní obyvateľov v roku 2001 prihlásilo 47 obyvateľov k Pravoslávnej cirkvi na Slovensku.
Farnosť v Brezovej pod Bradlom sa stáva duchovným, ale aj kultúrnym centrom nielen veriacich tohto mesta, ale aj pre pravoslávnych veriacich z blízkeho a širokého okolia. K eucharistickej čaši pristupujú veriaci z Piešťan, Topoľčian, Myjavy, Jablonice. Spoločenstvo reoptantov z Ukrajiny rozširujú ľudia, ktorí sú pravoslávni, ale do tohto regiónu sa dostali inou cestou akou reoptanti. Okolo aktívneho jadra veriacich sa zhromažďujú ďalší a ďalší, na bohoslužby prichádzajú aj sympatizanti pravoslávia.
Tak ako dieťa rastie, múdrie a získava nové skúseností, tak aj naša brezovská cirkevná obec naberá na sile a vzmáha sa. Tým najväčším zázrakom pre nás, pravoslávnych Brezovanov, je bezpochyby fakt, že v tomto prostredí sme dokázali zachovať to, čo nám bolo našimi predkami dané do vienka. Pravoslávna komunita je oázou, kde sa možno stretnúť s ľuďmi rovnakej viery a presvedčenia. Najbližšie pravoslávne farnosti sú vzdialené desiatky kilometrov a najbližší pravoslávny chrám sa nachádza v Bratislave (90km), Hrubej Vrbke (40km) a náhradne bohoslužobné priestory sú v Trnave (50km), Holiči (45km). Svedectvo pravoslávia je živé v kraji Štefánika, Hurbána a meruôsmych rokov. V súčasnej dobe pravoslávni Brezovania zhromažďujú financie na zakúpenie stavebného pozemku pre výstavbu pravoslávneho chrámu svätého Dimitrija Solúnskeho, ktorý by sa stal strediskom kultúrneho a náboženského života pravoslávnej pospolitosti celého regiónu.
Ďakujeme Bohu za Jeho požehnanie, našim vladykom za modlitby a pomoc, dušpastierom za obetavú duchovnú prácu, dobrodincom za materiálnu podporu. Nádejáme sa na ochranu Presvätej Bohorodice a svätého Dimitrija, modlitbami ktorých nech rastie dielo svätej pravdy, lásky a duchovnej radosti na našom milovanom Slovensku, kde po tisícročnom umlčovaní opäť zaznieva odkaz slovanských vierozvestov Cyrila a Metóda. Svätý biskup vladyka Gorazd II. sa teší iste s nami, keď sa jeho prorocké slová napĺňajú v dnešnej dobe. A o to viac, keď Brezová pod Bradlom je len „cez kopec“ vzdialená od rodiska svätého mučeníka, o to silnejšie znie vladykové proroctvo:  


„Rozkvitne viera pravoslávna zasa
tak ako pred tisíc rokmi u nás kvitla,
nič neodolá jej svätej kráse
a opäť u nás bude viac svetla.
Cyril a Metód pomedzi nás stanu
dedičstvo otcov zachovaj nám Pane“.

Mesto

Rekonštrukcia športoviska

Podpora opatrovateľskej služby II.

Riešenie migračných výziev v meste Brezová pod Bradlom

Plagát riešenie migračných výziev v meste Brezová pod Bradlom

Vybudovanie doplnkovej cykloinfraštruktúry v meste Brezová pod Bradlom

Plagát vybudovanie doplnkovej cykloinfraštruktúry v meste Brezová pod Bradlom
 

Modernizácia športovej infraštruktúry Brezová pod Bradlom

Modernizácia športovej infraštruktúry Brezová pod Bradlom
 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:30
TÝŽDEŇ:4488
CELKOM:2284829

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Ochrana osobných údajov

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:
hore