ObsahTERMÍNY zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Brezovej pod Bradlom na kalendárny I. polrok 2020


Termíny zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Brezovej pod Bradlom na kalendárny II. polrok 2020:

21. septembra 2020

9. decembra 2020

Termíny zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Brezovej pod Bradlom na kalendárny I. polrok 2021:  

24. februára 2021

21. apríla 2021

30. júna 2021