Menu
Mesto Brezová pod Bradlom
Mesto Brezová pod Bradlom

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie
Mapa webu RSS

Voľby do orgánov samosprávneho kraja

 


Výsledky voliebVÝSLEDKY VOLIEB

do zastupiteľstva a predsedu
Trenčianskeho samosprávneho kraja

Podľa § 158 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov uverejňuje Volebná komisia Trenčianskeho samosprávneho kraja výsledky volieb do zastupiteľstva a volieb predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa konali 4. novembra 2017.

A. Do zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja boli zvolení:

Volebný obvod
Meno a priezvisko
Politická strana alebo nezávislý kandidát
   
Bánovce nad Bebravou  
Zuzana Máčeková, Ing. nezávislý kandidát
Rudolfa Novotná, PhDr. PaedDr. nezávislý kandidát
Mária Hajšová, Ing., PhD. Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Most - Híd, Strana zelených
Ilava  
Peter Marušinec, Ing. Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Most - Híd, Strana zelených
Viliam Cíbik, MUDr., Ph.D. nezávislý kandidát
Juraj Hort, Ing. nezávislý kandidát
Eva Bočincová, Mgr. nezávislý kandidát
Pavol Bagin, Ing. Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Most - Híd, Strana zelených
Myjava  
Anna Abramovičová, Mgr. nezávislý kandidát
Pavel Halabrín nezávislý kandidát
Nové Mesto nad Váhom  
Jozef Trstenský, Ing. Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Most - Híd, Strana zelených
Dušan Bublavý, Mgr. Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Most - Híd, Strana zelených
Ján Bielik, doc. MUDr., CSc. nezávislý kandidát
Anna Halinárová, Ing. Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Most - Híd, Strana zelených
Vladimír Fraňo, JUDr., LL.M. Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Most - Híd, Strana zelených
Partizánske  
Jozef Božik, doc. PaedDr., PhD. nezávislý kandidát
Erich Dvonč nezávislý kandidát
Iveta Randziaková, Ing. Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Most - Híd, Strana zelených
Tomáš Merašický Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
Považská Bystrica  
Karol Janas, doc. PhDr. PaedDr., PhD. Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Most - Híd, Strana zelených
František Matušík nezávislý kandidát
Igor Steiner, MUDr. Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Most - Híd, Strana zelených
Viera Zboranová, Ing. nezávislý kandidát
Juraj Smatana, Mgr. Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
Prievidza  
Eleonóra Porubcová, PaedDr. Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
Jozef Stopka, JUDr. Ing., PhD. Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Most - Híd, Strana zelených
Ladislav Procházka, MUDr. nezávislý kandidát
Mohamed Hemza, MUDr. Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Most - Híd, Strana zelených
Richard Takáč, Ing. Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Most - Híd, Strana zelených
Viera Beňová, RNDr. nezávislý kandidát
Mária Šramková, MUDr., PhD. nezávislý kandidát
Michal Ďureje, Mgr. nezávislý kandidát
Peter Oulehle, MUDr. Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
Miroslav Žiak, Ing. Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
František Tám, PhDr. Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Most - Híd, Strana zelených
Púchov  
Rastislav Henek, Mgr. nezávislý kandidát
Milan Panáček, Ing. Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Most - Híd, Strana zelených
Roman Hvizdák nezávislý kandidát
Trenčín  
Tomáš Vaňo, Bc. nezávislý kandidát
Štefan Škultéty, PhDr. nezávislý kandidát
Miloš Mičega, Ing. nezávislý kandidát
Peter Daňo, MUDr. Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
Eduard Filo, Bc. Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
Ladislav Matejka, Ing. Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
Jozef Habánik, doc. Ing., PhD. Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Most - Híd, Strana zelených
Stanislav Svatik, MVDr. nezávislý kandidát
Juraj Maláň, Ing. Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska

B. Za predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja bol zvolený:

Meno a priezvisko Politická strana alebo nezávislý kandidát
Jaroslav Baška, Ing. Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Most - Híd, Strana zelených

Ako sa volilo v okrese Myjava?

Výsledky volieb za volebný obvod č. 3 - MYJAVA


Ako sme volili na Brezovej pod Bradlom?

Výsledky BrezováV sobotu 4. novembra 2017 sa na Slovensku uskutočnili voľby do orgánov samosprávnych krajov. Na Brezovej pod Bradlom malo 4327 oprávnených voličov možnosť v štyroch volebných okrskoch odovzdať svoj hlas jednému zo siedmich kandidátov na predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja a zakrúžkovať maximálne dvoch z pätnástich kandidátov na poslancov krajského zastupiteľstva.

 

Počet voličov zapísaných v zozname voličov         

 4327  
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili  na hlasovaní                                                                   1004  
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku                         1004  
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva 972  
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľbu predsedu samosprávneho kraja 970  
  Počet platných hlasov
Anna Abramovičová 513
Pavol Černák 40
Peter Černák 13
Martin Ferianec 43
Henrich Gašparík 120
Pavel Halabrín 179
Štefan Horák 3
Zdenka Muchová 11
Stanislav Paracka 30
Karol Parči 6
Roman Pleša 21
Rastislav Púdelka 509
Ivana Rapantová 30
Roman Vajaš 48
Ingrid Vrkočová 120
Registrovaní kandidáti pre voľby predsedu TSK Počet platných hlasov
Jaroslav Baška 468
Petra Hajšelová 28
Renáta Kaščáková 287
Nora Pániková 30
Štefan Škultéty 136
Igor Valko 4
Ferdinand Vavrík 17

ZOZNAMY KANDIDÁTOV

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu TSK

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva TSK podľa volebných obvodov


Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií

Mesto Brezová pod Bradlom v súlade s Harmonogramom organizačno-tachnického  zabezpečenia volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií.

Zodpovedná osoba:  Ing. Alžbeta Karlíková
                                     alzbeta.karlikova@brezova.sk
                                     Kontakt:     0948 799 086
                                                         034 694 22 47

INFORMÁCIA PRE VOLIČA

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec,
ktorý  má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt
vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je Ÿ zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, Ÿ výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu.

III

Právo byť volený

Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je Ÿ výkon trestu odňatia slobody, Ÿ právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené, Ÿ pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov
je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta alebo mestskej časti). Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja. Volič hlasuje tak, že po opustení osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky.

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

Na stiahnutie:  

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov


stľpec

Rekonštrukcia športoviska

Podpora opatrovateľskej služby II.

Riešenie migračných výziev v meste Brezová pod Bradlom

Plagát riešenie migračných výziev v meste Brezová pod Bradlom

Vybudovanie doplnkovej cykloinfraštruktúry v meste Brezová pod Bradlom

Plagát vybudovanie doplnkovej cykloinfraštruktúry v meste Brezová pod Bradlom
 

Modernizácia športovej infraštruktúry Brezová pod Bradlom

Modernizácia športovej infraštruktúry Brezová pod Bradlom
 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:382
TÝŽDEŇ:4385
CELKOM:2309310

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Ochrana osobných údajov

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:
hore