Obsah

ZVEREJNENIEpočtu obyvateľov mesta Brezová pod Bradlom podľa § 171 ods. 9 poslednej vety a § 176 ods. 8 poslednej vety zákona Č. 180/2014 Z. z. opodmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

OZNÁMENIE o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022


Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022 budú konané v rovnaký deň a v rovnakom čase v sobotu 29. októbra 2022.

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov
a určil deň ich konania

na sobotu 29. októbra 2022

voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí - Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený