Obsah

Športoviská

V meste sa nachádzajú viaceré plochy vhodné na rekreačný šport, ktoré využíva najmä mládež: streetballové ihrisko, viacúčelové ihriská na Sídl. D.Jurkoviča a Dolných lúkach, detský park so zariadením pre malé deti, športovo-rekreačný areál Teen Park s lezeckou stenou a cyklodráhou.