Obsah

Stránka

Společné tóny tance Pohořelice - Brezová pod Bradlom

Město Pohořelice ve spolupráci se Základní uměleckou školou Pohořelice, partnerským městem Brezová pod Bradlom a Základní uměleckou školou Brezová pod Bradlom ukončilo realizaci projektu SPOLEČNÉ TÓNY TANCE POHOŘELICE – BREZOVÁ POD BRADLOM.

29. 11. 2013 Zobraziť viac

Spoločné tóny hudby a tanca

Posledné, štvrté stretnutie žiakov ZUŠ Brezová a ZUŠ Pohořelice v tanečnom projekte SPOLEČNÉ TÓNY TANCE, sa konalo 18. a 19. októbra 2013 v Českej republike. Nezabudnuteľné spomienky na zaujímavý a bohatý spoločný program prekazila nemilá udalosť zapríčinená nepredpokladanou nezodpovednosťou jednej zo žiačok DFS.

19. 10. 2013 Zobraziť viac

Náučný chodník Bradlo OTVORENÝ

V Novinkách spod Bradla č. 7/ 2013 sme Vás informovali o schválení projektu Náučný chodník Bradlo, o jeho zámeroch a plánovaných aktivitách. Dlhodobá myšlienka vybudovania náučného chodníka sa začala postupne premieňať na skutočnosť už na jeseň 2012.

8. 4. 2013 Zobraziť viac

Revitalizácia Husovho parku

Mesto Brezová pod Bradlom dňa 12.októbra 2012 v našom meste zahájilo a 19. decembra ukončilo realizáciu projektu "Revitalizácia Husovho parku" financovanú z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka vrámci opatrenia č. 3. 4. 2. Obnova a rozvoj obcí.

19. 12. 2012 Zobraziť viac

Společné tóny tance Pohořelice - Brezová pod Bradlom

Mesto Brezová pod Bradlom v spolupráci so Základnou umeleckou školou Brezová pod Bradlom, partnerským mestom Pohořelice a ich Základnou umeleckou školou Pohořelice pristúpili k realizácií projektu Spoločné tóny tanca Pohořelice - Brezová pod Bradlom.

1. 12. 2012 Zobraziť viac

PROJEKT „Náučný chodník Bradlo“

V súlade s Operačným programom cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007 - 2013 vyhlásili v septembri 2012 partneri projektu Region Bílé Karpaty a Trenčiansky samosprávny kraj 9. výzvu v oblasti podpory - 1.6 Fond mikroprojektov na predkladanie žiadostí o finančný príspevok. Cieľom výzvy bolo podporiť aktivity na rozvoj drobnej cezhraničnej infraštruktúry cestovného ruchu.

3. 9. 2012 Zobraziť viac

Za poznáním přírody

Počas celého školského roku 2012/13 sa žiaci Základnej školy Brezová pod Bradlom zúčastnia projektu „Za poznáním přírody“ financovaného z Operačného programu cezhraničnej spolupráce obcí Nová Lhota (ČR), Kočovce (SR), Brezová pod Bradlom(SR) a o.z. Aktivní Horňácko (ČR).

1. 9. 2012 Zobraziť viac

KAMARÁDI Pohořelice - Brezová pod Bradlom

Mesto Brezová pod Bradlom v spolupráci s Centrom voľného času Brezová pod Bradlom, partnerským mestom Pohořelice a ich Strediskom voľného času Pohořelice v septembri zahájili realizáciu projektu KAMARÁDI Pohořelice - Brezová pod Bradlom.

1. 9. 2012 Zobraziť viac

Nové monitorovacie body mestského kamerového systému

V roku 2011 pokračovalo Mesto Brezová pod Bradlom prostredníctvom Mestskej polície v druhej časti projektu „Bezpečná Národná kultúrna pamiatka Mohyla gen. M. R. Štefánika na Bradle,“ ktorého prvá časť bola realizovaná ešte v roku 2009. Cieľom spracovaného projektu bolo vytváranie monitorovacích bodov mestského kamerového systému na miestach, kde je ich využitie účelné a bude prispievať k bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta.

27. 1. 2012 Zobraziť viac

V knihách je poznanie

Mestská knižnica Brezová pod Bradlom získala v roku 2011 ( tretí rok po sebe) dotáciu zo štátneho rozpočtu z MK SR na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva sumu 900 EUR na podporu realizácie projektu s názvom V knihách je poznanie. 5 % z celkového rozpočtu projektu (125 EUR) sa financovalo z mestského rozpočtu. Zámerom vypracovaného projektu bolo doplniť knižničný fond knižnice o novinky z oblasti spoločensko-vednej literatúry pre detského čitateľa a mládež.

31. 12. 2011 Zobraziť viac

Stránka