Obsah

Stránka

Realizácia projektu ZDRAVIE NA TANIERI 2019

Realizácia projektu ZDRAVIE NA TANIERI 2019Realizácia projektu ZDRAVIE NA TANIERI 2019

23. 1. 2020 Zobraziť viac

Oddychovo relaxačná zóna v areáli CVČ

Oddychovo relaxačná zóna v areáli CVČOddychovo relaxačná zóna v areáli CVČ

21. 1. 2020 Zobraziť viac

Modernizácia učební

Modernizácia učebníModernizácia učební

21. 1. 2020 Zobraziť viac

Areál Bradlo - miesto pamäti národa

V dokumente sú stručne predstavené podané i pripravené projekty na dotvorenie areálu Bradlo.

15. 8. 2018 Zobraziť viac

Rekonštrukcia objektu Centra voľného času

Rekonštrukcia objektu Centra voľného časuRekonštrukcia objektu Centra voľného času

9. 1. 2018 Zobraziť viac

Oprava kanalizácie zdravotného strediska

Oprava kanalizácie zdravotného strediskaOprava kanalizácie zdravotného strediska

15. 5. 2017 Zobraziť viac

Základná škola Brezová pod Bradlom - Pavilón A, Pavilón B

Základná škola Brezová pod Bradlom - Pavilón A, Pavilón BZákladná škola Brezová pod Bradlom - Pavilón A, Pavilón B

15. 5. 2017 Zobraziť viac

Modernizácia učební v ZŠ Brezová pod Bradlom

Modernizácia učební v ZŠ Brezová pod BradlomModernizácia učební v ZŠ Brezová pod Bradlom

Základná škola Brezová pod Bradlom v spolupráci s Mestom Brezová pod Bradlom, v rámci zlepšenia kľúčových kompetencií svojich žiakov pristúpila ku vypracovaniu projektového zámeru, kde sa snažíme o nasledovné: 

  • Stavebno-technická úprava učebne fyziky
  • Modernizáciu učebne fyziky nábytkom, zariadeniami, prístrojmi, učebnými a laboratórnymi pomôckami
  • Zmodernizovanie učebne cudzích jazykov, účelovým nábytkom, multimediálnymi pomôckami vrátane IKT vybavenia
  • Zmodernizovanie učebne IKT, účelovým nábytkom, multimediálnymi pomôckami vrátane IKT vybavenia

 

Cieľom projektu je:

  • Výrazné zlepšenie vzdelávania, odbornej prípravy a zručností, ktoré sú súčasťou celoživotného vzdelávania. Zlepšenie vzdelávania, vytvorenie možnosti odbornej prípravy a rozvoja zručností pre všetkých žiakov druhého stupňa.
  • Uspokojenie rôznorodých (i individuálnych) vzdelávacích potrieb každého jedinca bez výnimky, nakoľko triedne kolektívy sú zložené z intaktných žiakov, žiakov so špecifickými potrebami vzdelávania i žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Bezbariérový prístup do učební bude pripravený pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Vďaka podpore žiakov so špecifickými potrebami a prostredníctvom ich plnohodnotnej účasti na vzdelávaní, má inkluzívny prístup predpoklad zvyšovať úspešnosť žiakov so špecifickými potrebami a predchádzať ich dištancovaniu sa od vzdelania.
  • Vytvorenie vhodných podmienok na celoživotné vzdelávanie.

 

Požadovaná výška nenavrátneho finančného príspevku (NFP) je vo výške 66 120,38 €. Celkové oprávnené výdavky projektu sú 69 600, 40€. Rozdiel je spoluúčasť mesta.


15. 5. 2017 Zobraziť menej

Oprava telocvične Základnej školy

Oprava telocvične Základnej školyOprava telocvične Základnej školy

15. 5. 2017 Zobraziť viac

Stránka