Menu
Mesto Brezová pod Bradlom
Mesto Brezová pod Bradlom

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie
Mapa webu RSS

Projekty

projekt "Strešná inštalácia fotovoltaického zariadenia"

Projekt "Strešná inštalácia fotovoltaického zariadenia"

Dátum: 29. 11. 2023

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

Plagát vybudovanie doplnkovej cykloinfraštruktúry v meste Brezová pod Bradlom

Vybudovanie doplnkovej cykloinfraštruktúry v meste Brezová pod Bradlom

Dátum: 21. 6. 2023

Mesto Brezová pod Bradlom realizuje projekt s názvom „Vybudovanie doplnkovej cykloinfraštruktúry v meste Brezová pod Bradlom“

Plagát riešenie migračných výziev v meste Brezová pod Bradlom

Riešenie migračných výziev v meste Brezová pod Bradlom

Dátum: 21. 6. 2023

Riešenie migračných výziev v meste Brezová pod Bradlom

Opatrovateľská služba v Brezovej pod Bradlom

Opatrovateľská služba v Brezovej pod Bradlom

Dátum: 19. 1. 2022

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky realizuje dopytovo-orientovaný projekt PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY II
Názov projektu: Opatrovateľská služba v Brezovej pod Bradlom

Rekonštrukcia športovej infraštruktúry

Rekonštrukcia športovej infraštruktúry

Dátum: 3. 11. 2021

Realizáciou projektu Rekonštrukcia športovej infraštruktúry, sa nám podarí vytvoriť priaznivé podmienky pre rozvoj športu detí a mládeže, športových talentov a širokej verejnosti .

štúdia cyklo rozvoja v Brezovej pod Bradlom

Dátum: 24. 6. 2021

štúdia

Realizácia projektu ZDRAVIE NA TANIERI 2019

Realizácia projektu ZDRAVIE NA TANIERI 2019

Dátum: 23. 1. 2020

Realizácia projektu ZDRAVIE NA TANIERI 2019

Modernizácia učební

Modernizácia učební

Dátum: 21. 1. 2020

Modernizácia učební

Oddychovo relaxačná zóna v areáli CVČ

Oddychovo relaxačná zóna v areáli CVČ

Dátum: 21. 1. 2020

Oddychovo relaxačná zóna v areáli CVČ

Projekt Revitalizácia okolia pamätníkov Dr. Štefana Osuského a Dr. Jána Papánka

Dátum: 20. 1. 2020

materiály k pripravovanému projektu

štúdia Perspektívne riešenie dopravy: mesto Brezová pod Bradlom - Bradlo, Mohyla gen. M. R. Štefánika

Dátum: 21. 12. 2018

štúdia

Areál Bradlo - miesto pamäti národa

Dátum: 15. 8. 2018

V dokumente sú stručne predstavené podané i pripravené projekty na dotvorenie areálu Bradlo.

Rekonštrukcia objektu Centra voľného času

Rekonštrukcia objektu Centra voľného času

Dátum: 9. 1. 2018

Rekonštrukcia objektu Centra voľného času

Dušan Samuel Jurkovič – náš architekt

Dušan Samuel Jurkovič – náš architekt

Dátum: 15. 5. 2017

Dušan Samuel Jurkovič – náš architekt

Inovovaný program pre zvýšenie záujmu o odborné vzdelávanie prostredníctvom výchov v exteriérovej učebni

Inovovaný program pre zvýšenie záujmu o odborné vzdelávanie prostredníctvom výchov v exteriérovej učebni

Dátum: 15. 5. 2017

Inovovaný program pre zvýšenie záujmu o odborné vzdelávanie prostredníctvom výchov v exteriérovej učebni

Poznej příběh M. R Štefánika a vzniku Československa v roce 1918

Poznej příběh M. R Štefánika a vzniku Československa v roce 1918

Dátum: 15. 5. 2017

Poznej příběh M. R Štefánika a vzniku Československa v roce 1918

Rozšírenie triedeného zberu v Brezovej pod Bradlom

Rozšírenie triedeného zberu v Brezovej pod Bradlom

Dátum: 15. 5. 2017

Rozšírenie triedeného zberu v Brezovej pod Bradlom

Zlepšenie triedenia odpadov v Brezovej pod Bradlom

Zlepšenie triedenia odpadov v Brezovej pod Bradlom

Dátum: 15. 5. 2017

Zlepšenie triedenia odpadov v Brezovej pod Bradlom

Oprava telocvične Základnej školy

Oprava telocvične Základnej školy

Dátum: 15. 5. 2017

Oprava telocvične Základnej školy

Základná škola Brezová pod Bradlom - Pavilón A, Pavilón B

Základná škola Brezová pod Bradlom - Pavilón A, Pavilón B

Dátum: 15. 5. 2017

Základná škola Brezová pod Bradlom - Pavilón A, Pavilón B

Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejnej budovy v meste Brezová pod Bradlom – budova Centra voľného času – Pavilón 1 a Pavilón 2

Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejnej budovy v meste Brezová pod Bradlom – budova Centra voľného času – Pavilón 1 a Pavilón 2

Dátum: 15. 5. 2017

Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejnej budovy v meste Brezová pod Bradlom – budova Centra voľného času – Pavilón 1 a Pavilón 2

Modernizácia učební v ZŠ Brezová pod Bradlom

Modernizácia učební v ZŠ Brezová pod Bradlom

Dátum: 15. 5. 2017

Modernizácia učební v ZŠ Brezová pod Bradlom

Oprava kanalizácie zdravotného strediska

Oprava kanalizácie zdravotného strediska

Dátum: 15. 5. 2017

Oprava kanalizácie zdravotného strediska

Projektové zámery mesta Brezová pod Bradlom 2015 - 2020

Dátum: 16. 9. 2015

Predstavené projektové zámery mesta Brezová pod Bradlom na najbližších 5 rokov nie sú
prácou jednou osoby. Je to súhrn úsilia, ktoré bolo venované regionálnemu rozvoju nášho
mesta za posledných 20 rokov.

Reštaurovanie Pomníka s bustou Jána Husa

Dátum: 16. 9. 2015

Na základe žiadosti o dotáciu k zámeru reštaurovania Pomníka slobody s bustou Jána Husa na Ul. J. M. Hurbana v Brezovej pod Bradlom, ktorá bola predložená 18.12.2014 a schválená 11.06.2015 vo výške 3 500,- €, sa Mesto Brezová pod Bradlom bude finančne spolupodieľať na jeho realizácii sumou 5596,- €.
Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom programu Obnovme si svoj dom.

Regionálny rozvoj

Projekt “SUR LES CHEMINS DE LA LIBERTE” financovala Európska únia v rámci programu Európa pre občanov

Dátum: 3. 9. 2015

Projekt umožnil stretnutie 689 občanov, z ktorých 460 pochádzalo z mesta Brezová pod Bradlom (Slovensko), 90 z obce Košariská (Slovensko), 40 z mesta Pohořelice (Česká republika), 29 z mesta Ville de Paulhan (Francúzsko), 35 členov občianskeho združenia “Amicale Paulhanaise Autour de Stefanik” (Francúzsko) a 35 členov občianskeho združenia “Asociacia priatelov Francuzska” (Slovensko).

Ukončenie projektu Paměti měst Pohořelice – Brezová pod Bradlom

Dátum: 19. 6. 2014

Ukončenie projektu Paměti měst Pohořelice – Brezová pod Bradlom, finančne podporeného z prostriedkov Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 – 2013, Európskym fondom regionálneho rozvoja a Fondom mikroprojektov, sa uskutočnilo 19.6.2014 v Pohořeliciach spoločnou konferenciou, kde všetky pracovné tímy detí prezentovali svoje témy.

Reštaurovanie Pomníka slobody s bustou J. M. Hurbana

Dátum: 6. 5. 2014

Na základe žiadosti o dotáciu k zámeru reštaurovania Pomníka slobody s bustou J. M. Hurbana na Ul. J. M. Hurbana v Brezovej pod Bradlom, ktorá bola predložená 30.11.2013 a schválená 6.5.2014 vo výške 5 500,- €, sa Mesto Brezová pod Bradlom bude finančne spolupodieľať na jeho realizácii sumou 295,- €.

Farby, tvary a vzory regiónov Kopanice – Pálava

Dátum: 1. 2. 2014

Partnerstvo medzi mestom Pohořelice a mestom Brezová pod Bradlom prinieslo ďalšie aktivity a tvorivé chvíle medzi žiakov základných umeleckých škôl oboch miest v rámci projektu „Barvy, tvary a vzory regionů Kopanice – Pálava".

Paměti města Pohořelice a mesta Brezová pod Bradlom

Dátum: 31. 12. 2013

Mesto Brezová pod Bradlom v spolupráci s Mestom Pohořelice, Centrom voľného času Brezová pod Bradlom a Strediskom voľného času Pohořelice rozbehlo prvé aktivity projektu „Paměti města Pohořelice a města Brezová pod Bradlom", finančne podporeného prostriedkami Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 – 2013, Európskym fondom regionálneho rozvoja a Fondom mikroprojektov.

Aktivity projektu „Za poznaním prírody“ ukončené

Aktivity projektu „Za poznaním prírody“ ukončené

Dátum: 31. 12. 2013

Mesto Brezová pod Bradlom nadviazalo spoluprácu na doterajšie cezhraničné partnerstvo s obcou Nová Lhota (r. 2009 - vybudovanie športového areálu na Dolných lúkach, r. 2013 - vybudovanie Náučného chodníka Bradlo) a zapojilo sa do projektu „Za poznaním prírody".

Společné tóny tance Pohořelice - Brezová pod Bradlom

Dátum: 29. 11. 2013

Město Pohořelice ve spolupráci se Základní uměleckou školou Pohořelice, partnerským městem Brezová pod Bradlom a Základní uměleckou školou Brezová pod Bradlom ukončilo realizaci projektu SPOLEČNÉ TÓNY TANCE POHOŘELICE – BREZOVÁ POD BRADLOM.

Spoločné tóny hudby a tanca

Dátum: 19. 10. 2013

Posledné, štvrté stretnutie žiakov ZUŠ Brezová a ZUŠ Pohořelice v tanečnom projekte SPOLEČNÉ TÓNY TANCE, sa konalo 18. a 19. októbra 2013 v Českej republike. Nezabudnuteľné spomienky na zaujímavý a bohatý spoločný program prekazila nemilá udalosť zapríčinená nepredpokladanou nezodpovednosťou jednej zo žiačok DFS.

Náučný chodník Bradlo OTVORENÝ

Dátum: 8. 4. 2013

V Novinkách spod Bradla č. 7/ 2013 sme Vás informovali o schválení projektu Náučný chodník Bradlo, o jeho zámeroch a plánovaných aktivitách. Dlhodobá myšlienka vybudovania náučného chodníka sa začala postupne premieňať na skutočnosť už na jeseň 2012.

Revitalizácia Husovho parku

Dátum: 19. 12. 2012

Mesto Brezová pod Bradlom dňa 12.októbra 2012 v našom meste zahájilo a 19. decembra ukončilo realizáciu projektu "Revitalizácia Husovho parku" financovanú z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka vrámci opatrenia č. 3. 4. 2. Obnova a rozvoj obcí.

Společné tóny tance Pohořelice - Brezová pod Bradlom

Dátum: 1. 12. 2012

Mesto Brezová pod Bradlom v spolupráci so Základnou umeleckou školou Brezová pod Bradlom, partnerským mestom Pohořelice a ich Základnou umeleckou školou Pohořelice pristúpili k realizácií projektu Spoločné tóny tanca Pohořelice - Brezová pod Bradlom.

PROJEKT „Náučný chodník Bradlo“

Dátum: 3. 9. 2012

V súlade s Operačným programom cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007 - 2013 vyhlásili v septembri 2012 partneri projektu Region Bílé Karpaty a Trenčiansky samosprávny kraj 9. výzvu v oblasti podpory - 1.6 Fond mikroprojektov na predkladanie žiadostí o finančný príspevok. Cieľom výzvy bolo podporiť aktivity na rozvoj drobnej cezhraničnej infraštruktúry cestovného ruchu.

KAMARÁDI Pohořelice - Brezová pod Bradlom

Dátum: 1. 9. 2012

Mesto Brezová pod Bradlom v spolupráci s Centrom voľného času Brezová pod Bradlom, partnerským mestom Pohořelice a ich Strediskom voľného času Pohořelice v septembri zahájili realizáciu projektu KAMARÁDI Pohořelice - Brezová pod Bradlom.

Za poznáním přírody

Dátum: 1. 9. 2012

Počas celého školského roku 2012/13 sa žiaci Základnej školy Brezová pod Bradlom zúčastnia projektu „Za poznáním přírody“ financovaného z Operačného programu cezhraničnej spolupráce obcí Nová Lhota (ČR), Kočovce (SR), Brezová pod Bradlom(SR) a o.z. Aktivní Horňácko (ČR).

Nové monitorovacie body mestského kamerového systému

Dátum: 27. 1. 2012

V roku 2011 pokračovalo Mesto Brezová pod Bradlom prostredníctvom Mestskej polície v druhej časti projektu „Bezpečná Národná kultúrna pamiatka Mohyla gen. M. R. Štefánika na Bradle,“ ktorého prvá časť bola realizovaná ešte v roku 2009. Cieľom spracovaného projektu bolo vytváranie monitorovacích bodov mestského kamerového systému na miestach, kde je ich využitie účelné a bude prispievať k bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta.

V knihách je poznanie

Dátum: 31. 12. 2011

Mestská knižnica Brezová pod Bradlom získala v roku 2011 ( tretí rok po sebe) dotáciu zo štátneho rozpočtu z MK SR na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva sumu 900 EUR na podporu realizácie projektu s názvom V knihách je poznanie. 5 % z celkového rozpočtu projektu (125 EUR) sa financovalo z mestského rozpočtu. Zámerom vypracovaného projektu bolo doplniť knižničný fond knižnice o novinky z oblasti spoločensko-vednej literatúry pre detského čitateľa a mládež.

Stretnutia bez tlmočníkov pokračujú

Dátum: 23. 5. 2011

Projekt SETKÁNÍ BEZ TLUMOČNÍKŮ - POHOŘELICE - BREZOVÁ POD BRADLOM je zameraný na spoluprácu Mesta Pohořelice a Mesta Brezová pod Bradlom, centier voľného času, Základnej umeleckej školy Brezová pod Bradlom, na poznanie moravskej a slovenskej kultúry, zvyklostí, histórie, prírodných krás oboch regiónov, na odstraňovanie jazykových bariér.

Medzinárodné stretnutie bez tlmočníkov

Dátum: 19. 4. 2011

Společne mezinárodníi setkani v Pohořelicich aneb společná česko-slovenská oslava Dne Země.“ Takto definuje víkendový pobyt brezovských žiakov v partnerskom meste mikroprojekt s výstižným názvom Setkáni bez tlumočniků.

Projekt: Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy Dolné lúky v Brezovej pod Bradlom

Dátum: 20. 12. 2010

Mesto Brezová pod Bradlom podalo v rámci výzvy Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja ROP-1.1-2009/01 dňa 14.7.2010 žiadosť o nenávratný finančný príspevok(ďalej len ŽoNFP).

Rodinný futbal

Dátum: 23. 10. 2010

Západoslovenská energetika, a.s., člen skupiny E.ON, www.rodinnyfutbal.sk a Mesto Brezová pod Bradlom usporiadali v piatok 22. októbra 2010 na multifunkčnom ihrisku na Dolných Lúkach v Brezovej pod Bradlom športové podujatie s názvom Rodinný futbal. Vzniklo z projektu, ktorý spustil v tomto roku takmer vo všetkých krajinách svojho pôsobenia nemecký energetický koncern E.ON.

Mládežnícky tábor Mesto mestu

Dátum: 28. 9. 2010

V dňoch 25. - 27. septembra sa v našom meste uskutočnil mládežnícky tábor s názvom Mesto mestu. Počas troch dní bol pre deti z Pohořelíc a Brezovej pod Bradlom pripravený bohatý program.

Modernizácia systému verejného osvetlenia v meste Brezová pod Bradlom

Dátum: 23. 6. 2010

Mesto Brezová pod Bradlom podalo 22.6.2010 žiadosť o nenávratný finančný príspevok(ďalej len ŽoNFP) v rámci výzvy KaHR-22VS-1001.

TEEN PARK

Dátum: 15. 3. 2008

Fond Západoslovenskej energetiky v Nadácii Pontis, v rámci grantového programu Pozitívna energia pre šport 2008, podporil 14 projektov v oblasti výstavby, rekonštrukcie, prestavby a dobudovania športových plôch na západnom Slovensku.

Štúdia Ul. J.M.Hurbana

Dátum: 31. 12. 2007

Dopravná štúdia rieši revitalizáciu Hurbanovej ulice, aby zodpovedala dnešným technickým a estetickým nárokom za predpokladu zaradenia tejto ulice do mestskej triedy.

Detské ihriská a verejné športoviská v našom meste

Dátum: 31. 12. 2007

Moderné detské ihriská a športoviská sú priestorom, ktorý prispieva k rozvoju kreativity, komunikácie, vzájomnej empatie. Sú priestorom zábavy, zmysluplného využitia voľného času, aktívneho oddychu.

Mesto

Rekonštrukcia športoviska

Podpora opatrovateľskej služby II.

Riešenie migračných výziev v meste Brezová pod Bradlom

Plagát riešenie migračných výziev v meste Brezová pod Bradlom

Vybudovanie doplnkovej cykloinfraštruktúry v meste Brezová pod Bradlom

Plagát vybudovanie doplnkovej cykloinfraštruktúry v meste Brezová pod Bradlom
 

Modernizácia športovej infraštruktúry Brezová pod Bradlom

Modernizácia športovej infraštruktúry Brezová pod Bradlom
 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:24
TÝŽDEŇ:2702
CELKOM:2260712

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Ochrana osobných údajov

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:
hore